Kontakta/Hitta oss

SÅ HÄR KAN DU NÅ FÖRENINGEN

Du kan skriva direkt till föreningen här,

eller kontakta oss per telefon


För bokningar av lokalen:
Tel: 073-063 33 40 
E-mail:  info@brunnagarden.se


För medlemsfrågor och medlemsregistret:
Christoph Michold 0709-165 165


För övriga frågor

Ordförande Kenneth Åkerblom 070-838 26 35

celaken (at) gmail.com


För hemsidan & Facebook

Webmaster: Lia Starälv  0707-222104
lia(at)staralv.com


Hitta hit

Brunnagården
Kulla Brunna
749 62 Örsundsbro


Styrelsen 2022


Ordförande Kenneth Åkerblom
Vice Ordf.  Eva Wallin

Ledamöter:
Margareta Eriksson, Henrik Wallin, Christoph Michold, Mats Björklund, Lotta Ståhlbrandt.
Suppleanter:
Beatrice Lund, Lia Starälv, Emelie Karlsson, Peter Jansson
Revisorer:
Kerstin Wallin, Mikael Olsson, Anders Jonstam
Valberedning;
Anders Wallin (sammankallande), Catarina Wallin,  och Inger Birgersson


SKRIV TILL BRUNNAGÅRDEN

 

Här kan du skicka meddelanden och förfrågningar till föreningen.

Kanhända har du förslag till en aktivitet du vill starta i lokalerna?

Är det ett brådskande ärende, kontakta någon i styrelsen direkt.