Bli medlem

Bli medlem


Vi ser alla i bygden som naturliga medlemmar i Brunnagården,

men för den svenska byråkratins skull behöver vi ett medlemsregister.
För att bli registrerad medlem vill vi att ni sätter in medlemsavgiften på

Bankgiro 110-6988
Skriv namn på de som avgiften avser samt födelseår.

Uppge även e-postadress för framtida information om du vill ha sådan.


Betalar du via internet, är det bättre du mejlar till Christoph, se adress nedan.


Avgiften är 100 kr per hushåll!

Betalas i början av det nya året.


E-posta till: christoph.michold@biskopsarno.se

Bankgiro 110-6988

Swish 123 613 33 91


Undrar du över din medlemsavgift mejlar du direkt till Christoph, som är ansvarig för klubbens medlemsregister:
christoph.michold@biskopsarno.seVarmt välkommen som medlem I Brunnagårdsföreningen!